Мерките по време на извънредното положение

Влиянието им върху гражданския оборот и върху работата на адвокатите по време на извънредното положение и след него
Срокът за регистрация е изтекъл
Мерките по време на извънредното положение

Дата и място

04.05.2020 г., 15:00 ч. – 17:00 ч.
Кръгла маса и дискусия през Zoom

Програма за 04.05.2020 г.

1. Въздействието на мерките върху гражданския оборот и възможността за изпълнение на поети задължения: за непреодолимата сила и стопанската непоносимост

проф. Ангел Калайджиев, адвокат

2. Въздействието на мерките върху трудовите правоотношения – практически предизвикателства пред адвокатите 

Мариана Вълкова, адвокат, Жана Кисьова, адвокат 

3. Интензивната нормотворческа, административна и административно-наказтелна дейност на публичните органи по време на извънредното положение – предизвикателство пред работата на адвокатите:

    a. За (не)съответствието на мерките с разпоредбата на чл. 57, ал. 3 от Конституцията, за (не)съответствието на въвежданите мерки, ограничения и санкции с действащото законодателство и нуждата от спазване на изискванията на нормативна йерархия при въвеждане на мерки и ограничения и в условията на извънредно положение;

    b. За практическите затруднения в работата на адвокатите, породени от ограниченията в дейността на органите на съдебната власт (ограничен достъп до деловодства, особености на връчване на съобщения, призоваване по телефон, провеждане на открити съдебни заседания и пр.).

Ивайло Дерменджиев, адвокат, Валентина Бакалова, адвокат, Катерина Граматикова, адвокат

След всяка тема е предвидена дискусия

Модератор: адвокат Стефан Марчев.

Споделяне