За ограниченията в работата на адвокатите и достъпа до съд в условията на извънредно положение

Преглед на актуалните противоепидемични мерки, въздействието им върху достъпа до съд и работата на адвокатите - дискусия по темата.
Срокът за регистрация е изтекъл
За ограниченията в работата на адвокатите и достъпа до съд в условията на извънредно положение

Дата и място

13.04.2020 г., 15:00 ч. – 17:00 ч.
Кръгла маса и дискусия през Zoom

Програма за 04.05.2020 г.

Първа част (от 15:00 до 16:00 часа): Актуалните противоепидемични мерки и ограничения в работата на съдилищата и съдебната система - преглед на ЗМДВИП и измененията, извършени със ЗИД на ЗМДВИП, обн. в ДВ, бр. 34/09.04.2020 г.

Презентатори: адв. Валентина Бакалова, адв. Валя Гигова  

Втора част (от 16:00 до 17:00 часа): Дискусия по темата

Модератори: адвокат Жана Кисьова, адв. Стефан Марчев.

Споделяне