МЕРКИ И АКТОВЕ

В условията на обявеното на 13.03.2020 г. извънредно положение в страната, различни държавни органи ежедневно налагат различни противоепидемични мерки, ограничаващи нормалното развитие на обществените отношения.

Все по-трудно е да се ориентираме кои са действащите мерки и с какви актове са наложени.

Тук сме опитали да обобщим за улеснение на всички адвокати достъпната официална информация, която има отношение по тези въпроси.

 
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
 
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
 
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
 
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА
 
ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
 
ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
 
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
 
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА"
 
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
 
НОТАРИАЛНА КАМАРА
 
НАЦИОНАЛНО БЮРО ЗА ПРАВНА ПОМОЩ
 
ЧУЖДЕСТРАННИ АКТОВЕ

Изпращайте вашите коментари относно предприетите противоепидемичи мерки и приетите нормативни актове за преодоляване негативните последици от разпространението на COVID-19 в Република България на нашата електронна поща.

За Сайта

Екип "Адвокати за Адвокатите" създаде този сайт като място, на което като адвокати да можем да споделяме опита си как да продължим да упражняваме професията си в условията на извънредно положение и социална изолация.

Становищата и правните разбирания в публикациите изразяват мнението на екипа или на техните автори и имат за цел единствено да провокират дискусия в търсене на възможни решения, без да представляват консултация или правен съвет за вземане на решение по конкретен казус.

За Контакт
  • Адвокати за адвокатите
За Нас

Може да получите повече информация за нас и нашите възгледи тук.

Абониране за известия

© 2020 Адвокати за Адвокатите