• Адвокати за адвокатите

Становища по ЗМДВИП

Екипът на Адвокати за адвокатите се включи активно в изготвянето на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (Обн. - ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г., в сила от 13.03.2020 г.).Бяха изготвени две становище съответно от 17.03.2020 г. и от 12..03.2020 г., с пълните текстове на които можете да се запознаете, ако последвате следните връзки:


Становище от 17.03.2020 г. по Законопроект № 054-01-24/ 16.03.2020 г. и

Становище от 18.03.2020 г. по Законопроект № 054-01-24/ 16.03.2020 г.


Повече информация за дейността на Екип "Адвокати за адвокатите" можете да намерите на Facebook страницата ни Адвокати за адвокатите.

13 преглеждания
За Сайта

Екип "Адвокати за Адвокатите" създаде този сайт като място, на което като адвокати да можем да споделяме опита си как да продължим да упражняваме професията си в условията на извънредно положение и социална изолация.

Становищата и правните разбирания в публикациите изразяват мнението на екипа или на техните автори и имат за цел единствено да провокират дискусия в търсене на възможни решения, без да представляват консултация или правен съвет за вземане на решение по конкретен казус.

За Контакт
  • Адвокати за адвокатите
За Нас

Може да получите повече информация за нас и нашите възгледи тук.

Абониране за известия

© 2020 Адвокати за Адвокатите