• Адвокати за адвокатите

Становища по ЗМДВИП

Екипът на Адвокати за адвокатите се включи активно в изготвянето на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (Обн. - ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г., в сила от 13.03.2020 г.).Бяха изготвени две становище съответно от 17.03.2020 г. и от 12..03.2020 г., с пълните текстове на които можете да се запознаете, ако последвате следните връзки:


Становище от 17.03.2020 г. по Законопроект № 054-01-24/ 16.03.2020 г. и

Становище от 18.03.2020 г. по Законопроект № 054-01-24/ 16.03.2020 г.


Повече информация за дейността на Екип "Адвокати за адвокатите" можете да намерите на Facebook страницата ни Адвокати за адвокатите.

14 преглеждания