• Адвокати за адвокатите

Предложение правна помощ

Екипът на Адвокати за адвокатите отправи до Министерски съвет на Република България и до Министъра на правосъдието Предложение за промени в Наредбата за заплащане на правната помощ, приета с Постановление на Министерски съвет № 4/06.01.2006 г.
Считаме, че предложението за облекчаване на условията за авансово плащане на предоставяна правна помощ в периода на извънредното положение ще подпомогне усилията на Правителството за намаляване на негативните последици от епидемията във всички сфери на обществения живот и ще съдействат за бързото възстановяване на нормалното функциониране на съдебната система, важна част от която е системата за правна помощ и адвокатите, които я осъществяват и в условията на извънредно положение.


Повече информация за дейността на Екип "Адвокати за адвокатите" можете да намерите на Facebook страницата ни Адвокати за адвокатите.

111 преглеждания
За Сайта

Екип "Адвокати за Адвокатите" създаде този сайт като място, на което като адвокати да можем да споделяме опита си как да продължим да упражняваме професията си в условията на извънредно положение и социална изолация.

Становищата и правните разбирания в публикациите изразяват мнението на екипа или на техните автори и имат за цел единствено да провокират дискусия в търсене на възможни решения, без да представляват консултация или правен съвет за вземане на решение по конкретен казус.

За Контакт
  • Адвокати за адвокатите
За Нас

Може да получите повече информация за нас и нашите възгледи тук.

Абониране за известия

© 2020 Адвокати за Адвокатите