• Адвокати за адвокатите

Предложение правна помощ

Екипът на Адвокати за адвокатите отправи до Министерски съвет на Република България и до Министъра на правосъдието Предложение за промени в Наредбата за заплащане на правната помощ, приета с Постановление на Министерски съвет № 4/06.01.2006 г.
Считаме, че предложението за облекчаване на условията за авансово плащане на предоставяна правна помощ в периода на извънредното положение ще подпомогне усилията на Правителството за намаляване на негативните последици от епидемията във всички сфери на обществения живот и ще съдействат за бързото възстановяване на нормалното функциониране на съдебната система, важна част от която е системата за правна помощ и адвокатите, които я осъществяват и в условията на извънредно положение.


Повече информация за дейността на Екип "Адвокати за адвокатите" можете да намерите на Facebook страницата ни Адвокати за адвокатите.

111 преглеждания