• Адвокати за адвокатите

Предложение правна помощ

Екипът на Адвокати за адвокатите отправи до Министерски съвет на Република България и до Министъра на правосъдието Предложение за промени в Наредбата за заплащане на правната помощ, приета с Постановление на Министерски съвет № 4/06.01.2006 г.
Считаме, че предложението за облекчаване на условията за авансово плащане на предоставяна правна помощ в периода на извънредното положение ще подпомогне усилията на Правителството за намаляване на негативните последици от епидемията във всички сфери на обществения живот и ще съдействат за бързото възстановяване на нормалното функциониране на съдебната система, важна част от която е системата за правна помощ и адвокатите, които я осъществяват и в условията на извънредно положение.


Повече информация за дейността на Екип "Адвокати за адвокатите" можете да намерите на Facebook страницата ни Адвокати за адвокатите.

0 преглеждания
За Сайта

Екип "Адвокати за Адвокатите" създаде този сайт като място, на което като адвокати да можем да споделяме опита си как да продължим да упражняваме професията си в условията на извънредно положение и социална изолация.

Становищата и правните разбирания в публикациите изразяват мнението на екипа или на техните автори и имат за цел единствено да провокират дискусия в търсене на възможни решения, без да представляват консултация или правен съвет за вземане на решение по конкретен казус.

За Контакт
  • Адвокати за адвокатите
За Нас

Може да получите повече информация за нас и нашите възгледи тук.

Абониране за известия

© 2020 Адвокати за Адвокатите