• Адвокати за адвокатите

Предложение правна помощ - Прието

Както Ви информирахме, на 09.04.2020 г. екипът ни отправи до Министерски съвет Предложение за промени в Наредбата за заплащане на правната помощ, приета с Постановление на Министерски съвет № 4/06.01.2006 г.
Макар и със закъснение – почти 4 месеца след отправяне на предложението ни, Министерски съвет прие предложените от нас промени, и в Държавен вестник бр. 69/04.08.2020 г., беше обнародвано Постановление № 168 от 30 юли 2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за заплащането на правната помощ, приета с Постановление № 4 на Министерския съвет от 2006 г.

Надяваме се приетите промени да подпомогнат дейността на адвокатите, предоставящи правна помощ.


Повече информация за дейността на Екип "Адвокати за адвокатите" можете да намерите на Facebook страницата ни Адвокати за адвокатите.

41 преглеждания
За Сайта

Екип "Адвокати за Адвокатите" създаде този сайт като място, на което като адвокати да можем да споделяме опита си как да продължим да упражняваме професията си в условията на извънредно положение и социална изолация.

Становищата и правните разбирания в публикациите изразяват мнението на екипа или на техните автори и имат за цел единствено да провокират дискусия в търсене на възможни решения, без да представляват консултация или правен съвет за вземане на решение по конкретен казус.

За Контакт
  • Адвокати за адвокатите
За Нас

Може да получите повече информация за нас и нашите възгледи тук.

Абониране за известия

© 2020 Адвокати за Адвокатите