• Адвокати за адвокатите

Предложение до ВАдвС

Актуализирано: 8 апр 2020

Адвокати за адвокатите отправиха предложение до Висшия адвокатски съвет.


Обявеното у нас извънредно положение и въвежданите ограничителни мерки в различни сфери на обществения живот, съчетани с препоръчваната социална изолация, засилват усещането за паника, страх и несигурност сред цялото общество, включително и сред адвокатите.

В такъв момент е по-важно от всякога да припомним, че адвокатската професия е конституционно предвидена не защото е просто професия, а защото е мисия и отговорност към цялото общество.

Българската адвокатура следва да даде своя принос за подпомагане на цялото общество при преодоляване на последиците от кризата с навременни и адекватни мерки, насочени както към българските адвокати, така и към техните клиенти - всички граждани и юридически лица.

По този повод предложихме на Висшия адвокатски съвет да предприеме мерки в няколко насоки:

  • Мерки за предоставяне на безплатни правни консултации по електронна поща и телефон, включително и чрез използване ресурса на НБПП;

  • Конкретни мерки, насочени към насърчаване и улесняване дистанционната работа на адвокатите,

  • Мерки за финансово подпомагане на адвокатите.

С пълния текст на предложението ни до Висшия адвокатски съвет може да се запознаете тук.

На базата на нашето предложение на 17.03.2020 г. Висшият адвокатски съвет:

  • взе решение вноските към ВАдвС за три месеца, считано от 01.03.2020 г. до 31.05.2020 г., да бъдат в размер на 0 лв., и

  • изготви препоръки с цел превенция на заболяването, които изпрати до всички адвокати.

С взетото решението на ВАдвС относно размера на вноските и съдържанието на препоръките може да се запознаете тук.

Повече информация за дейността на Екип "Адвокати за адвокатите" можете да намерите на Facebook страницата ни Адвокати за адвокатите.

16 преглеждания