ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Как се отразява извънредното положение на работата ни като адвокати?

Какво ще се промени в работата ни след края на извънредното положение?

Извънредното положение е ново и непознато за всички.

Заедно с Вас ще търсим отговор на въпросите, които всеки от нас си задава като адвокат и като гражданин.

Ще се радваме ако споделите Вашето мнение по тези и всички други въпроси с нас на електронната ни поща.

• Как да поддържам дистанционна връзка с клиентите си? Какви са възможните технически решения и какви мерки за сигурност да вземам?
• Трябва ли да затворим временно нашата кантора?
• Какво се случва със сроковете, които биха засегнали правата на гражданите и юридическите лица, в условията на обявеното извънредно положение?
• Какви са професионалните задължения на адвоката, ако той не може да предостави необходимите услуги поради COVID-19?
• Какви препоръки да следваме, когато работата по необходимост включва физически срещи с клиенти, включително в болнични заведения?
• Трябва ли да присъствам в съда?
• Имаме служител, който е без работа поради COVID-19. Можем ли да ползваме държавна подкрепа?
• Трябва ли да разрешаваме на хората да работят от вкъщи?
• Няма да можем да платим данъчните си задължения или задълженията на адвокатското ни дружество или съдружие. Какво да правим?
• Не можем да изпълним задължението си за подаване на данъчни декларации в сроковете за това. Какво да правим?
• Как да разширим възможностите си за работа като адвокати по време на извънредното положение и след неговото прекратяване чрез използване на медиация?
• Нашата кантора няма възможност да поддържа отдалечена работа. Как можем да гарантираме непрекъснатото обслужване нуждите на нашите клиенти?
• Относно адвокатите, посещаващи полицейски управления, следствени арести, затвори или съдилища. Какви промени са направили или следва да направят полицейските управления, следствените арести, затворите и съдилищата, за да гарантират безопасността на адвокатите?
• Какви стъпки могат/трябва да предприемат адвокатите, за да обяснят рисковете и да защитят клиентите си, които купуват или продават имот, при забава в подготовката или сключването на договора, причинено от COVID-19?
• Как се отразява COVID-19 върху работата на Националното бюро за правна помощ и какви са последиците за адвокатите предоставящи правна помощ?
За Сайта

Екип "Адвокати за Адвокатите" създаде този сайт като място, на което като адвокати да можем да споделяме опита си как да продължим да упражняваме професията си в условията на извънредно положение и социална изолация.

Становищата и правните разбирания в публикациите изразяват мнението на екипа или на техните автори и имат за цел единствено да провокират дискусия в търсене на възможни решения, без да представляват консултация или правен съвет за вземане на решение по конкретен казус.

За Контакт
  • Адвокати за адвокатите
За Нас

Може да получите повече информация за нас и нашите възгледи тук.

Абониране за известия

© 2020 Адвокати за Адвокатите